Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Trąbki Wielkie  sprawdź informacje Na Mapie gminy Trąbki Wielkie

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Trąbki Wielkie.

Mapa Geoportal Trąbki Wielkie

Dane urzędu

Urząd Gminy Trąbki Wielkieul. Gdańska 12Trąbki Wielkie, 83-034

Tel: 58 6828323

Fax: 58 6828319

Elektroniczna skrzynka podawcza: /UGTR/skrytka

E-mail: ugtrabki@pro.onet.pl

Powiat: gdański

Województwo: pomorskie

Numer TERYT gminy Trąbki Wielkie: 2204082

Witryna: www.trabkiw.ug.gov.pl

Władze lokalne: Wójt Błażej Konkolugtrabki@pro.onet.pl

Gmina Trąbki Wielkie w liczbach

Powierzchnia gminy Trąbki Wielkie*

163 km2

579 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Trąbki Wielkie*

11 242 mieszkańców

773 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Trąbki Wielkie*

69 mieszkańców na km2

1127 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Trąbki Wielkie

Geoportal Trąbki Wielkie prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Trąbki Wielkie

Jak powstał Geoportal gminy Trąbki Wielkie?

Geoportal Trąbki Wielkie powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Trąbki Wielkie, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Trąbki Wielkie umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Trąbki Wielkie

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Trąbki Wielkie?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Trąbki Wielkie;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Trąbki Wielkie;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Trąbki Wielkie;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Trąbki Wielkie;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Trąbek Wielkich.
Informacje na Geoportalu Trąbki Wielkie

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Trąbki Wielkie?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Trąbki Wielkie;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Trąbki Wielkie;
 • Rejestr MPZP Trąbki Wielkie;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Trąbki Wielkie;
 • Mapa Topograficzna gminy Trąbki Wielkie;
 • Mapa Solarna gminy Trąbki Wielkie;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Trąbki Wielkie;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Trąbki Wielkie

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Trąbki Wielkie?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Trąbki Wielkie.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Trąbki Wielkie łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Trąbkach Wielkich. W zależności od wybranej kompozycji mapy Trąbek Wielkich zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Trąbki Wielkie, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Trąbki Wielkie oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Trąbki Wielkie. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Trąbek Wielkich możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Trąbek Wielkich. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Trąbki Wielkie. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Trąbki Wielkie.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Trąbkach Wielkich.

  Geoportal gminy Trąbki Wielkie posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Trąbki Wielkie. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Trąbkach Wielkich sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Trąbki Wielkie przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Trąbkach Wielkich.

  W Geoportalu Trąbki Wielkie przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Trąbki Wielkie. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Trąbkach Wielkich. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Trąbki Wielkie zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Trąbki Wielkie, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Trąbki Wielkie oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Trąbki Wielkie.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Trąbki Wielkie. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Trąbki Wielkie są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Trąbki Wielkie podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Trąbki Wielkie.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Trąbkach Wielkich. W Geoportalu gminy Trąbki Wielkie udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Trąbkach Wielkich wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Trąbki Wielkie.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Trąbki Wielkie. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Trąbki Wielkie dla mieszkańców

Geoportal Trąbki Wielkie jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Trąbki Wielkie. Na mapie Trąbek Wielkich sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Trąbki Wielkie mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Trąbki Wielkie. Korzystając z map Geoportalu gminy Trąbki Wielkie w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Trąbki Wielkie są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Trąbki Wielkie dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Trąbki Wielkie dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

protokół zdawczo-odbiorczy

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy?

Przejdź do wpisu